schoolprojecten en workshops

Schoolprojecten en workshops

Als cultuuraanbieder binnen het primair onderwijs in Súdwest Fryslân heeft Marga Houtman een aantal uitgewerkte workshops die in overleg klassikaal, schoolbreed, of naschools kunnen worden uitgevoerd. Deze zijn ook geschikt voor het speciaal onderwijs.
schoolprojecten en workshops
Daarnaast is het mogelijk samen met Marga een passend schoolproject te ontwikkelen a.d.h.v. een techniek, een thema of een aan de maatschappij gerelateerd onderwerp als natuur of milieu. Hierbij nemen onderzoekend leren en talentontwikkeling een belangrijke plaats in.

Meer info: Cultuurnetwerk Súdwest Fryslân / Akte2
Zie filmpje cultuuraanbieder
Of stuur een bericht


2 oktober 2023
Kip Tok bij groep 3/4/5/ van de St. Bonifaciusschool in Reahûs
 (foto juf Diny)
Klik hier voor het fotoverslag

31 maart – 12 mei 2023      
Ihkv Keunstryk Filosoferen onderzoeken leerlingen van groep 4/5 van de Ludgerusschool in Workum in 3 lessen het begrip GEWOON. Samen met beeldend kunstenaar Marga Houtman en docent theater Elly van den Brand wordt er gefilosofeerd, verwoord, verbeeld en theater gemaakt.

klik hier voor het fotoverslag

12 april 2023
Kip Tok naschools bij Klaver Fjouwer in Oudega
klik hier voor het fotoverslag

14 maart – 17 april 2023  Bomen als inspiratie
Ikhv Onze Wereld duiken leerlingen van groep 5/6 en 8 van de St Ludgerusschool in Workum samen met kunstenares Marga Houtman in een boomonderzoek om van daaruit een kunstwerk te ontwikkelen.

klik hier voor het fotoverslag

14 februari 2023 Voor wie gaat jouw hart sneller kloppen? Valentijnskaarten maken bij groep 3/4/5 van de St. Bonifaciusschool in Reahûs

klik hier voor het fotoverslag


19 en 22 december 2022
Kerstworkshops grafiek bij basisschool de Barte in Hemelum
schoolprojecten en workshops
Klik hier voor het fotoverslag

14 december 2022
Kerstbomen schilderen als Vincent van Gogh bij groep 3/4 van basisschool de Meiboom in Warns

Klik hier voor het fotoverslag

September 2022 de Opbouwboom Bolsward
Ihkv het project Onze Wereld duiken leerlingen van basisschool de Opbouw in Bolsward in een boom-onderzoek om vanuit daar een schoolbreed kunstwerk te ontwikkelen.
Het resultaat: de OPBOUWBOOM
Groep 5/6 concentreert zich hierbij op het vormgeven van de takken, groep 3/4 zorgt voor blaadjes en beestjes aan en op de boom en groep 7/8 brengt met de stam alle onderdelen ban de boom samen.

klik hier voor het fotoverslag

Juni 2022 
Dorpstuin als inspiratiebron
Een klein groepje enthousiaste leerlingen van groep 5/6 van basisschool de Meiboom in Warns onderzocht in 3 lessen wat de dorpstuin voor hen betekent en hoe ze dit zouden kunnen verbeelden.
schoolprojecten en workshops
klik hier voor het fotoverslag

7 April 2022
Kip Tok bij de andere groep 1 en 2 van OBS de Oudvaart in Sneek!
schoolprojecten en workshops
klik hier voor het fotoverslag

3 en 10 Februari 2022
KipTok bij groep 1 en 2 van OBS de Oudvaart in Sneek!
schoolprojecten en workshopsschoolprojecten en workshops
klik hier voor het fotoverslag


15 December 2021
Een feestelijk kleed in de frottagetechniek gemaakt door de leerlingen van groep 5/6 van het bAken in Harlingen voor juf Bianca die al 25 jaar lesgeeft!
schoolprojecten en workshops
klik hier voor het fotoverslag


26 oktober – 1 december 2021
KipTok en Linosnijden bij it Harspit in Oppenhuizen
schoolprojecten en workshopsschoolprojecten en workshops
klik hier voor het fotoverslag

September 2021
KipTok bij OBS de Oudvaart in Sneek
schoolprojecten en workshops
klik hier voor het fotoverslag


November-december 2020
Kijk! op de RK Ludgerusschool in Workum

3 Beeldende workshops die aansluiten bij het lopend thema ZIEN en de kerstsfeer.
Leerlingen van groep 6, 7 en 8 gingen aan de slag met druktechniek, schilderen en fotografie. Met de resultaten is een mooie tentoonstelling gemaakt in het schoolgebouw.
    
klik hier voor meer foto’s


November 2019 Spot ON!
Leerlingen van 14 Next Level basisscholen in Friesland hebben met het project SPOT ON! een duurzame ontdekkingstocht van de eigen leefomgeving gemaakt. Samen met kunstenaars hebben de leerlingen dit vertaald naar een kunstwerk. Deze kunstwerken waren afsluitend te bewonderen in de Blokhuispoort jeugdbieb in Leeuwarden.

Beeldend kunstenares Marga Houtman werkte voor Spot ON met leerlingen en leerkrachten van Klaver Fjouwer in Oudega en de Epemaskoalle in IJsbrechtum

 SPOT ON Klaver Fjouwer SPOT ON Epemaskoalle Samenwerkende partijen SPOT ON!
Keunstwurk / KEK2 en Akte 2 / Spark the Movement / dbieb


September 2019
Print & Wriuw
haakt aan bij het landelijk project Print the City / Rub the Streets (Grafiek2019) waarbij dmv de rub- of printtechniek de directe (leef)omgeving wordt vastgelegd. In Súdwest Fryslân doen nav de gemaakte lesbrief ook een aantal scholen mee!
Leerlingen van groep 8 van de Thomas van Aquinoschool in Sneek maakten afdrukken van hun schoenzolen voor hun werk met de titel ‘Groep 8 op weg naar het voortgezet onderwijs’

 schoolprojecten
‘Groep 8 op weg naar het voortgezet onderwijs’ (foto Jenny Mulder)
Klik hier voor meer foto’s!

En ook bij CBS de Bron in Bolsward gingen ze aan de slag met een 3-delige workshop Print&Wriuw:
schoolprojecten
Klik hier voor meer foto’s!

Meer informatie over Print & Wriuw / Grafiek 2019

Februari 2019
DRUKTEMAKERS workshops grafische technieken op OBS de Wyken in Sneek.


Met Valentijnsdag in het vooruitzicht gingen de groepen 3 t/m 5 aan de slag met monoprints en maakten de groepen 6 t/m 8 linosnedes.
Prachtige werkstukken en blij met al dat talent!

Klik hier voor meer foto’s


Voorjaar 2017
DOORGEEFVERHALEN
in de gemeente Sudwest Fryslân i.h.k.v. KH2018
Doorgeefverhalen zijn verhalen van kinderen die zich afspelen ergens op het traject tussen huis en school; grote of kleine verhalen, waargebeurd of gefantaseerd, mooi, verdrietig of spannend … verhalen van kinderen van nú: waard om doorgegeven te worden!

Voor dit project maakten Frank Belt (verhalenverteller), Marga Houtman (beeldend kunstenaar) en Kate Schlingemann (schrijver/dichter) een lesbrief voor leerkrachten van de verschillende groepen van het basisonderwijs om kinderen te laten zien hoe je verhalen kunt bedenken en creatief kunt verbeelden.

De resultaten werden op 6 juni jl. gepresenteerd in de vorm van een pop-up museum tijdens het Rabo Talent Festival in Theater Sneek.

    (foto’s Redmer Bax)
Hier een paar getekende verhalen:
     
(klik hier voor meer afb)

Op 6 juni konden kinderen naast het podium ook hun talenten tonen bij diverse workshops
  (foto Redmer Bax)
zoals verhalenvertellen met Frank Belt..

  (foto Redmer Bax)
.. en selfies of dromen tekenen bij Marga Houtman


schoolprojecten
schoolprojecten
schoolprojecten
schoolprojecten
(klik hier voor meer afb)

Dit project is georganiseerd vanuit Akte2Skriezenlân mei 2017

OBS it Bynt in Winsum dook met het project Greidhoeke goes onderweis de afgelopen tijden in de wereld van de grutto . Inmiddels weten ze héél veel over deze weidevogel en hebben ze als kunstproject de binnenruimte van de school omgebouwd tot waar (be)leefgebied van de grutto!

(klik hier voor een uitgebreid verslag)
Kijk ook bij Akte2


 

schoolprojecten  Schoolproject KipTok

 

Samen met haar marionetkip Tok neemt Marga Houtman de kinderen mee in de wereld van de kip; van de kip als huisdier tot een reuzenkip, de Gallus Giganteus, die nog ergens op een onbewoond eiland schijnt te leven. In de les wordt onderzocht, getekend en samengewerkt.
schoolprojecten
 
 schoolprojecten  schoolprojecten

KipTok bij CBS de Bron in Bolsward

schoolprojecten schoolprojecten   schoolprojecten   schoolprojecten

schoolprojecten Meer over het hoe en wat van KipTok


Voorjaar/zomer 2016
Schoolproject OPEN in de gemeente Sudwest Fryslân KH2018

I.h.k.v. Kulturele Haêdsted 2018 zijn vanuit Akte2 lesbrieven ontwikkeld voor leerkrachten van het basisonderwijs om samen met de leerlingen een ontwerp te maken voor een spandoek waarbij het woord OPEN het uitgangspunt is. OPEN kan hierbij gezien worden worden als een doekje opendoen over de eigen omgeving, de omgeving waarin de school staat. Lambert Fortuin en Kate Schlingemann ontwikkelden een lesbrief voor de onder- en middenbouw en Marga Houtman maakte een lesbrief voor de bovenbouw.
Bij elke school wordt een ontwerp gekozen en afgedrukt op doek en krijgt een mooie plek bij de school. (Zie op de site van Akte2)


2006

Schoolproject i.s.m. leerlingen van de CBS Eben Häezer in Dokkum, ter gelegenheid van het nieuwe schoolgebouw (2006)

digitale print, wandcollage, schoolproject

Wandcollage met portretten van alle leerlingen

Voor dit project maakten alle 153 leerlingen een geschilderd zelfportret op een gekleurd vel A4, waarbij gekozen kon worden voor een koele kleur (blauw of groen) of een warme kleur (rood, oranje of geel). Er is geschilderd met zwart, wit en de kleur van de ondergrond. De zo ontstane afbeeldingen zijn vervolgens gedigitaliseerd en tot een compositie samengesteld waarbij de portretten in rood, oranje en geel de beginletters van de naam van de school vormen en de blauwe en groene portretten de restvorm van de afbeelding.

digitale print, wandcollage, schoolproject digitale print, wandcollage, schoolproject

Print op vrachtwagendoek in metalen framewerk (afm. 190 x 220 cm)


2005
wandschilderingen decoratiewerk

Gastdocent Friesland College; trajectbegeleiding van een groep leerlingen bij het – als werkervaringsopdracht – beschilderen van een gevel bij een revalidatiecentrum in Beetsterzwaag


2003
Heldenkar bij het lesprogramma ‘Helden’
voor het basisonderwijs in Friesland (i.s.m. Patrick Gofre)
heldenkar, educatief project, schoolproject
In dit rijdend podium een selectie (voor)leesboeken over helden, een lesbrief met gerichte opdrachten en 2  videofilms waarin kinderen vertellen over (hun) helden.
Opdrachtgever St. Keunstwurk

 

Fotografie op deze pagina © M. Houtman (tenzij anders vermeld)