Projecten

Projecten
De laatste jaren voert Marga Houtman regelmatig projecten uit ihkv cultuurparticipatie. Hieronder vindt u een overzicht. 

Stuur een bericht als u vragen heeft of informatie wilt.

Projecten
Onder de noemer Print & Wriuw haakt Friesland aan bij Print the City / Rub the Streets, een van de speerpuntprojecten van de landelijke manifestatie Grafiek2019.

Projecten

Houtigehage timmert aan de weg, project i.h.k.v. Tijd voor Talent / Tiid foar Talint
(cultuurparcicipatie senioren)

Projecten
Kijk naar de wijk; hoe het levensverhaal van de 95-jarige Leeuwarder Suze Loonstra-Overdijk teruggegeven wordt aan de wijk Oldegallileën & Bloemenbuurt waarin zij opgroeide. Onderdeel van Verhalen uit de Wijk (De Reis) KH2018
Zie filmpje


Schoolprojecten als cultuuraanbieder binnen het basisonderwijs

  Projecten
KipTok; een onderzoek naar de toenemende hobbykippenstand in Warns en omgeving

Projecten
Doorgeefboek Warns; een boek dat in delen een rondgang maakte door de buurten van Warns en waarvoor alle inwoners gevraagd zijn er een bijdrage aan te leveren. Was de invulling hiervan klaar dan werd het boek doorgegeven aan de buren.

Projecten
De Spylder Spreekt; project i.h.k.v. 10 jaar Dorpscultuurhuis De Spylder in Warns (2012-2013): Iedere 3e zaterdag van de maand om 11.30 uur een geluidsboodschap van inwoners van Warns via luidsprekers in de kerktoren van De Spylder.

 

Fotografie op deze site: M. Houtman / P. Gofre