De Spylder Spreekt

Project i.h.k.v. 10 jaar Dorpscultuurhuis De Spylder in Warns (2012-2013): Iedere 3e zaterdag van de maand om 11.30 uur een geluidsboodschap van inwoners van Warns via luidsprekers in de kerktoren van De Spylder

Redactie: Patrick Gofre, Marga Houtman, Johan Overzet, Willem Prins, Babs Wijnstra

De Spylder Spreekt

De Spylder Spreekt
De Spylder SpreektDe Spylder Spreekt
De Spylder Spreekt
De Spylder Spreekt
De Spylder Spreekt
De Spylder SpreektDe Spylder Spreekt De Spylder Spreekt