Doorgeefverhalen

Schoolproject DOORGEEFVERHALEN in de gemeente Sudwest Fryslân ihkv KH2018 (vanuit Akte2), voorjaar 2017

Doorgeefverhalen zijn verhalen van kinderen die zich afspelen ergens op het traject tussen huis en school; grote of kleine verhalen, waargebeurd of gefantaseerd, mooi, verdrietig of spannend … verhalen van kinderen van nú: waard om doorgegeven te worden!
Voor dit project maakten Frank Belt (verhalenverteller), Marga Houtman (beeldend kunstenaar) en Kate Schlingemann (schrijver/dichter) een lesbrief voor leerkrachten van de verschillende groepen van het basisonderwijs om kinderen te laten zien hoe je verhalen kunt bedenken en creatief kunt verbeelden.

De resultaten werden op 6 juni jl. gepresenteerd in de vorm van een pop-up museum tijdens het Rabo Talent Festival in Theater Sneek, hierbij een aantal prachtige voorbeelden van stripverhalen:

Op 6 juni konden kinderen naast het podium ook hun talenten tonen bij diverse workshops zoals

Hier een greep uit de selfies:
doorgeefverhalendoorgeefverhalendoorgeefverhalendoorgeefverhalendoorgeefverhalendoorgeefverhalendoorgeefverhalendoorgeefverhalendoorgeefverhalendoorgeefverhalendoorgeefverhalendoorgeefverhalen
En hier een aantal dromen:
doorgeefverhalendoorgeefverhalen doorgeefverhalen doorgeefverhalen doorgeefverhalen doorgeefverhalen doorgeefverhalen doorgeefverhalen doorgeefverhalen doorgeefverhalen

En ook nog stukje over deze prachtige dag in de krant!

Dit project is georganiseerd vanuit Akte2

 

Schoolprojecten en workshops
Als cultuuraanbieder binnen het primair onderwijs in Súdwest Fryslân heeft Marga Houtman een aantal uitgewerkte workshops die in overleg klassikaal, schoolbreed, of naschools kunnen worden uitgevoerd. Deze zijn ook geschikt voor het speciaal onderwijs.

Daarnaast is het mogelijk samen met Marga een passend schoolproject te ontwikkelen a.d.h.v. een techniek, een thema of een aan de maatschappij gerelateerd onderwerp als natuur of milieu. Hierbij nemen onderzoekend leren en talentontwikkeling een belangrijke plaats in. Meer info: Cultuurnetwerk Súdwest Fryslân / Akte2

Fotografie: M. Houtman