Dorpstuin als inspiratiebron

Dorpstuin als inspiratiebron

Warns juni 2022
Basisschool de Meiboom start in het nieuwe schooljaar met het project Giga-groen, een project over natuur; alles wat er groeit en bloeit, maar ook over milieu en energie. Voor dit project wil de school graag samenwerken met biologische dorpstuin de Griene Poarte. Als hobby-tuinier is Marga Houtman hierbij contactpersoon.
Als beeldend kunstenaar en cultuuraanbieder binnen het basisonderwijs wil zij vanuit het traject de Cultuurtuin van Akte2 onderzoeken hoe kunst hierbij kan aansluiten. Hiervoor komt zij, bijgestaan door Karin Reef, tot voor kort leerkracht basisonderwijs (met creatieve inslag) en daarnaast ook enthousiast hobby-tuinier 3 keer in de dorpstuin met een klein groepje leerlingen van groep 5/6 van de Meiboom om te zien hoe de tuin als inspiratie kan dienen voor verbeelding. De nadruk hierbij ligt op het creatief proces bij de kinderen; wat betekent de tuin voor jou en hoe zou je dit kunnen verbeelden? (zie ook het verslag bij de Griene Poarte)

Les 1 Verkennend

Bij les 1 is de tuin onderzocht, voornamelijk met de zintuigen; wat zie je? hoe voelt het in de tuin? wat hoor je? wat ruik je allemaal?
Dorpstuin als inspiratiebron
Dorpstuin als inspiratiebron Dorpstuin als inspiratiebron Dorpstuin als inspiratiebronDorpstuin als inspiratiebron Dorpstuin als inspiratiebron
Schrijf nu in steekwoorden hoe je de tuin beleefd hebt en kun je daar ook iets bij schetsen?

Les 2 Vorm- en materiaalonderzoek

Bij les 2 is de tuin zelf onder de loep genomen; de vorm van de perken, de plant- en zaaiwijze en hoe planten groeien. Met een kruiwagen is restmateriaal verzameld en er is gefilosofeerd over hoe de tuin inspiratie kan geven voor een kunstwerk. Maar wat is een kunstwerk eigenlijk en hoe kun je met restmateriaal iets verbeelden wat betrekking heeft op de tuin?


Na een paar inspiratievoorbeelden gingen de kinderen zelf in 2 groepjes aan de slag

Zo onstond er een prachtig droomhuis

en een wel heel bijzondere vliegende haas
 

Les 3 afronden

Wat laat je achter in de tuin? En wat neem je mee naar school en naar huis en in je hoofd?

Er werd geconstateerd dat er sinds de vorige les van alles veranderd is in de tuin en we keken terug op de (inmiddels vergane) werkstukken van de vorige keer: gebruik maken van vergankelijk materiaal past bij het leven in de tuin, maar hoe kun je een vergankelijk werkstuk bewaren en hoe kun je het nog beter beleven?


Bewaren kan bijvoorbeeld door er foto’s van te maken en beter beleven kan door het ruimtelijk te maken, zodat je eromheen kunt lopen en het niet wordt weggemaaid of vertrapt. Uitgangspunt hiervoor waren de stokken met oogstvlaggen. Hoe maak je daar een constructie van..

.. en hoe kun je daar dan vervolgens een kunstwerk van maken?


Er ontstonden spontaan weer 2 groepjes, er is verzameld en gebouwd en er zijn weer 2 heel verschillende werken ontstaan; een circustent voor kleine dieren, wat uiteindelijk een soort eerbetoon aan de sinds een paar weken in het dorp vermiste katten Fonzie en Frenkie is geworden.
  
Het andere groepje bedacht een glijbaan waar je niet vanaf kunt glijden, omdat hij zo klein is en dit werd uiteindelijk het Dwergenparadijs..

   
.. inclusief een kleine speel-pluktuin erbij.

En er zijn mooie bordjes gemaakt voor de zichtbaarheid.
 
Tussendoor is er geluncht, gefotografeerd*, venkel geroken, er zijn bessen geproefd, het insectenhotel is bekeken – met daaromheen véél bloemen en zoemers – er is groente geoogst en er is een veldboeket voor de juf geplukt. Kortom helemaal top!
 

  * Hieronder foto’s gemaakt tijdens de lessen door Carmen, Lucy, Jacobine, Judith, Thigo en Wesley:
Fotografie op deze pagina © M. Houtman (tenzij anders vermeld)