KipTok

KipTok
Een marionetkip als beeldend middel
marionetkip
kipTokFlinkemarkt2
Gefascineerd geraakt door de snel groeiende hobbykippenstand in haar directe omgeving heeft beeldend kunstenares Marga Houtman het project KipTok bedacht.
Samen met leerlingen van de 2 basisscholen in het dorp inventariseerde ze in het voorjaar van 2014 de kippenstand in Warns. De marionetkip Tok hielp daarbij!

In Warns zijn op 53 adressen 325 hobbykippen geteld; 261 hennen, 41 hanen en 23 kuikens. Op een paar adressen werden eieren uitgebroed; deze zijn niet in de telling opgenomen. Verdeeld over het aantal mensen in het dorp komt dit uit op ± een halve kip per inwoner

Het is een boeiend, leuk en leerzaam onderzoek geworden voor zowel de kinderen op school en de kippenhouders als voor de kunstenares zelf. De marionetkip Tok bleek een geweldig middel om ergens met het onderwerp binnen te komen. Reden om vaker met KipTok op stap te gaan. Sindsdien is Marga regelmatig op stap met KipTok; zo komt ze op scholen, op cultuur- en streekmarkten of op bezoek bij bewoners van een verzorgingstehuis.
Hieronder wat impressies en zie verder bij schoolprojecten


2023 inventarisatie verenpak voor de Gallus Gigantius
Onderdeel van het schoolproject KipTok is een verenonderzoek naar aanleiding van het verhaal van de Gallus Gigantius – een reuzenkip – die ergens op een verweg-eiland schijnt te leven. Hoe zouden de veren van deze kip eruitzien? Dat het een heel bijzondere en kleurrijke kip is dat is wel duidelijk!
 KipTok bij de Oudvaart

Dierendag 4 oktober 2017:

Samen met Kip Tok en Harry Harrewar en zijn knuffelbare honden, kippen en loopeenden in de Finke in Koudum.

KipTok bij het gruttoproject Greidhoeke goes underweis bij OBS it Bynt
27 mei 2017

KipTok als schoolproject binnen Onder de Loep! Cultuurmenu Súdwest Fryslân 2015 / 2016
Samen met haar marionetkip Tok neemt Marga Houtman de kinderen mee in de wereld van de kip; van de kip als huisdier tot een reuzenkip, de Gallus Giganteus, die nog ergens op een onbewoond eiland schijnt te leven. In de les wordt onderzocht, getekend en samengewerkt. Onlangs was KipTok bij CBS de Bron in Bolsward!

  kiptok  kiptok  kiptok  kiptok kiptok   kiptok   GallusG.de Bron

—————————————————————————————————

18 september 2014
Kippentelling Warns bijgesteld
Inmiddels is de kippentelling van de kinderen in Warns een beetje aangevuld en bijgesteld en komen we uit op 61 kip-adressen. Met 365 bewoonde huizen betekent dit dat er elke 6 huizen kippen zijn. Met zo’n 350 geïnventariseerde kippen verdeeld over 800 inwoners komt dat uit op 0,45 kip per inwoner, ofwel bijna een halve kip per inwoner!

15 September
Kip Tok op de frUITmarkt in Sneek i.h.k.v. schoolproject
kiptok&hond1fotoshoot1

met een workshop veren tekenen bij de kraam:
fruitmarkt1 fruitmarkt12fruitmarkt11fruitmarkt2fruitmarkt3  fruitmarkt48fruitmarkt5fruitmarkt6fruitmarkt7fruitmarkt10 fruitmarkt9 fruitmarkt8frUITmarkt19

KipTok als schoolproject binnen BLOEI Cultuurmenu Súdwest Fryslân 2014/2015

—————————————————————————————————————————————————-

7 September
kip Tok bij de Flinkemarkt in Hemelum
kipTokFlinkemarkt2

Eind augustus 2014
Kippen in het wild gespot
Kippen houden is leuk; lekkere verse eitjes, gezellig gescharrel in je tuin. En dan is er op een dag een kip die op een aantal eieren zit te broeden en dan komen die eieren uit en heb je zomaar leuke, pluizige kleine kuikentjes. En die kuikens groeien vrolijk in je tuin op, tot een van de jonge hanen wat begint te kukelen en wat hanig wordt. En zijn broer een paar dagen later ook. Wat moet je daar dan mee? Je zou zo’n haantje op kunnen eten – coq au vin bijvoorbeeld – maar dan moet ie eerst dood en dat is niet eenvoudig als je net een band met zo’n beestje hebt opgebouwd.. Veel jonge hanen worden daarom ergens in een stukje natuur uitgezet en moeten het daar zelf zien te redden.

KipTok, kippen in het wildKipTok, kippen in het wildKipTok, kippen in het wildKipTok, kippen in het wildKipTok, kippen in het wildKipTok, kippen in het wildKipTok, kippen in het wildKipTok, kippen in het wildkippenin'twild10KipTok, kippen in het wild

Augustus 2014
Over het project KipTok en verder…

Dit voorjaar hebben de leerlingen van de basisscholen een groot deel van de lokale kippenpopulatie van Warns in kaart gebracht. Een blik op de geprikte vlaggetjes in de kippenkaart toont dat er – voor zo’n klein dorp – véél kippen zijn.
Wat dit vertelt over Warns zelf, en over Warns ten opzichte van  buurgemeenschappen en hoe deze inventarisatie zich verhoudt in de  provincie of zelfs landelijk, dat wil ik nu graag gaan onderzoeken. Om hiermee te kunnen beginnen heb ik een completer beeld nodig van de kippen in ons dorp.

Woont u in Warns en heeft u ook kippen, maar zijn de leerlingen van de basisscholen niet bij u langs geweest om ze te tellen dan kunt u dit aan mij doorgeven via de contactpagina op deze site, ik ben er benieuwd naar en neem ze graag op in de inventarisatie!

Het gaat om de volgende gegevens:
– Adres waar de kippen verblijven
– Aantal kippen (hoeveel hennen / hanen / kuikens)
– Soort kip
– Loslopend op het terrein, of in een hok (met ren)

Alvast bedankt voor uw medewerking!

 
kiptokLeeuwarderkiptokBalkster KipTok in het nieuws!

Gefascineerd geraakt door de snel groeiende hobbykippenstand in haar directe omgeving heeft Marga Houtman het project KipTok bedacht. Samen met leerlingen van de basisscholen in het dorp inventariseert ze de kippenstand in Warns.
De marionetkip Tok helpt daarbij.

kipTok1 kipTok2 kipTok3 kipTok4

24 juni 2014
Dit voorjaar hebben de leerlingen met veel enthousiasme een groot deel van de kippenstand in Warns geïnventariseerd, waarbij ze thuis of bij buren kippen hebben geteld en onderzoek hebben gedaan naar de verschillende soorten kippen en hun leefomgeving. Ook op de scholen is het onderwerp goed aan de orde gekomen:kiptok    kiptokkiptokkiptok        kiptokkiptokkiptokkiptokkiptok
kiptok   kiptok   kiptok   kiptok

Alle tellingen zijn aangegeven met vlaggetjes op de grote kippenkaart van Warns:
oranje vlaggetjes van de Totem en gele vlaggetjes van Skoalfinne.kiptok

KipTok inventarisatie kippenstand door leerlingen van de Totem en Skoalfinne:
In Warns kunnen we 2 groepen kippen onderscheiden: veehouderijkippen en hobby-kippen. Van de veehouderijkippen zijn er op één adres 210.000 geïnventariseerd. Dit zijn allemaal kuikens van de soorten Ros en Cobb.

Er zijn in totaal 389 hobbykippen geteld; 36 daarvan (25 hennen, 10 hanen en 1 kuiken) zijn geteld in het buurdorp Hemelum en 28 (27 hennen en 1 haan) in Sneek.

In Warns zelf zijn op 53 adressen 325 hobbykippen geteld; 261 hennen, 41 hanen en 23 kuikens. Op een paar adressen werden eieren uitgebroed; deze zijn niet in de telling opgenomen.

Er zijn verschillende soorten kippen geïnventariseerd: Barnevelders, Bielevelders, Brama’s, Forwerk, Australops, Jersey Giant, Cochin, Vorwerk, Wyandotte, Wyandotte dubbelgezoomd, Lakenvelder, Leghorn, Bruine Leghorn, Friese Hoen, Friese goudpel, Zilverpel, Zijdehoenders, krielkippen, Hollandse krielkippen, Duitse krielkippen, New Hampshire (kriel), raskippen, scharrelkippen, bruine legkippen en gewone legkippen.

Verreweg de meeste kippen zijn middelmatig van grootte, daarnaast zijn er net even meer grote als kleine kippen.

De kleuren van de kippen zijn: zwart, wit, grijs, beige, bruin, lichtbruin, oranje-bruinig, oranje gespikkeld, glimmend bruin met donkere spikkels, geel, maïsgeel, rood, roze, zilver, veelkleurig, balpen- en stiftblauw.

Bijna alle hennen leggen eieren, meestal zijn deze wit of bruin, soms ook lichtbruin.

De meeste kippen zitten ‘s nachts in een hok en lopen overdag los in een ren of in de tuin, sommige zitten altijd in een hok, enkelen lopen altijd los in de tuin of op straat, weer anderen zwerven ergens tussen Warns en Laaxum.

kiptok             

Noem 3 dingen die je zou doen als je zelf een kip zou zijn:

lopen als een kip
rondlopen  (9x)
vrij rondlopen
naar mensen lopen om te knuffelen
scharrelen (2x)
rondscharrelen
scharrelen in omgeving
in de groentetuin
spelen (3x)
buiten spelen
spelen met anderen
trampoline springen
rennen
rondrennen in hok
door de tuin rennen
heel hard rennen
vrij rond in de natuur
vrij zijn
achter de bosjes verstoppen
ontsnappen
weglopen (3x)
weglopen naar mijn moeder
op weg (2x)
de wildernis in

vliegen (12x)
proberen te vliegen (3x)
heel hoog springen
op de tractor gaan zitten
zitten op een stok (2)
in het hok
slapen in een hok

eten (24x)
gras eten
wormen eten
zaadjes eten
lekker voer
voer eten uit bak
eten zoeken (2)
wormen vangen
niet opgegeten worden
bij de vos weg
de vos opeten (2x)
niet bang zijn
geen plofkip!
actie tegen K.F.C

drinken (10x)
poepen (5x)
op iemand poepen
plassen
pissen
tokken
krijsen

eieren leggen (32x)
per dag heel veel eieren leggen
gekleurde eieren leggen (chocolade)
op het ei zitten
op je eieren letten
beheerder pikken als hij mijn ei pakt
pikken (2x)
mensen pikken

voortplanten
eieren uitbroeden (8x)
kuikentjes krijgen (2x)
kuikens leggen (2x)
de kuikens verzorgen
me schoonmaken
veren wassen
mooie veren
stofbad nemen (4x)
(zand)modderbad nemen (2)

kijken
rondkijken
in het zonnetje liggen
lekker zonnen
lekker warm