Spot ON Epemaskoalle

SPOT ON Epemaskoalle

Spot ON!

Leerlingen van 14 Next Level basisscholen in Friesland hebben met het project SPOT ON! een duurzame ontdekkingstocht van de eigen leefomgeving gemaakt. Samen met kunstenaars hebben de leerlingen dit vertaald naar een kunstwerk. Deze kunstwerken zijn vanaf 10 december te bewonderen in de Blokhuispoort jeugdbieb in Leeuwarden.

Samenwerkende partijen SPOT ON!
Keunstwurk / KEK2 en Akte 2 / Spark the Movement / dbieb

Spot ON Epemaskoalle in IJsbrechtum

21 november
Samen met beeldend kunstenaar Marga Houtman wordt de omgeving onder de loep genomen: Wat is er allemaal in IJsbrechtum? Wat is er leuk of bijzonder op school en in IJsbrechtum? En waarom heet het bos vlakbij de school eigenlijk het Epemabos?

SPOT ON EpemaskoalleSPOT ON EpemaskoalleSPOT ON Epemaskoalle
Ook worden de bomen in het Epemabos onder de loep genomen, Hoe voelt een boomtak, hoe ruikt boomschors? Waarom vallen de bladeren in de herfst van de boom? Hoe weet je de leeftijd van een boom? Hoe zou het voelen om zelf een boom te zijn?

SPOT ON Epemaskoalle (foto Epemaskoalle)

En kun je nu ook een boom tekenen?

SPOT ON EpemaskoalleSpot ON EpemaskoalleSPOT ON EpemaskoalleSpot ON Epemaskoalle Spot ON Epemaskoalle SPOT ON Epemaskoalle Spot ON EpemaskoalleSpot ON Epemaskoalle SPOT ON Epemaskoalle SPOT ON EpemaskoalleSpot ON EpemaskoalleSpot ON Epemaskoalle Spot ON EpemaskoalleSpot ON Epemaskoalle

29 november
Leerlingen van groep 7/8 trekken het Epemabos in
SPOT ON EpemaskoalleSPOT ON Epemaskoalle
.. om bomen te ‘rubben’ ..
SPOT ON Epemaskoalle
.. en herfstbladeren te zoeken.
SPOT ON Epemaskoalle
Daarna wordt een deskundige selectie van alle boomtekeningen van vorige week gemaakt.
SPOT ON Epemaskoalle
Deze tekeningen worden geseald
SPOT ON Epemaskoalle
Om ze vervolgens samen met de boomafdrukken, de bladeren en andere boom’dingen’
vanaf de hoepelvorm aan het plafond op te hangen ..
SPOT ON EpemaskoalleSPOT ON Epemaskoalle
SPOT ON EpemaskoalleEn zo tot een prachtige Epemabeam te komen voor de presentatie in de Blokhuispoort!
SPOT ON Epemaskoalle

10 december in de Blokhuispoort:
SPOT ON Epemaskoalle


Schoolprojecten en workshops

Als cultuuraanbieder binnen het primair onderwijs in Súdwest Fryslân heeft Marga Houtman een aantal uitgewerkte workshops die in overleg klassikaal, schoolbreed, of naschools kunnen worden uitgevoerd. Deze zijn ook geschikt voor het speciaal onderwijs.

Daarnaast is het mogelijk samen met Marga een passend schoolproject te ontwikkelen a.d.h.v. een techniek, een thema of een aan de maatschappij gerelateerd onderwerp als natuur of milieu. Hierbij nemen onderzoekend leren en talentontwikkeling een belangrijke plaats in. Meer info: Cultuurnetwerk Súdwest Fryslân / Akte2

Fotografie: M. Houtman