Projecten & Nevenactiviteiten

Projecten & Nevenactiviteiten (v.a. 2000)

Contact

2023
– Keunstryk filosoferen / Gewoon – Ludgerusschool Workum
– KipTok bij Klaver Fjouwer in Oudega
– Onze Wereld / Bomen als inspiratie – Ludgerusschool Workum
– Valentijnskaarten in de wriuwtechnyk, Bonifasiusschool Reahûs
2022
– Kerstworkshops grafiek basisschool de Barte Hemelum
– Kerstbomen schilderen als van Gogh OBS de Meiboom in Warns
– Opbouwboom – natuur als inspiratie – schoolbreed kunstproject bij basisschool de Opbouw in Bolsward
– KipTok bij het Weidevogelfestival in Workum
– Een dorpstuin als inspiratiebron voor verbeelding –  leerlingen van basisschool de Meiboom in dorpstuin de Griene Poarte (pilot)
2021
– Een herinneringskleed voor de juf, workshop frottage; IKC het bAken Harlingen
– workshops KipTok en linosnede bij CBS it Harspit, Oppenhuizen
– Workshop KipTok bij OBS de Oudvaart, Sneek
2020
– KIJK! 3 beeldende workshops rond het thema ZIEN; Ludgerusschool Workum
– Contact in coronatijden / deelname landelijke grafiekestafette / Grafiekplatform.nl
– Jurylid regionale voorleeswedstrijd Súdwest Fryslân, Bibliotheek Mar en Fean, Bolsward
2019
– Workshops SPOT On bij de Epemaskoalle in IJsbrechtum en Klaver Fjouwer in Oudega
Grafiekscout Print & Wriuw: Friese bijdrage aan het project Print the city / Rub the Streets van de landelijke grafiekmanifestatie Grafiek2019, div. workshops op scholen
Workshops druktechnieken OBS de Wyken, Sneek
2018
Coörd. ass. soundarttentoonstelling LÛD in het Rijsterbos / www.lud/frl
– Tijd voor Talent / Houtigehage timmert aan de weg / vervolg; Project ter stimulering van actieve kunst- en cultuurdeelname door senioren in Fryslân (meer info: st. Keunstwurk)
2017
– Tijd voor Talent / Houtigehage timmert aan de weg; Project ter stimulering van actieve kunst- en cultuurdeelname door 65-plussers in Fryslân (meer info: st. Keunstwurk)
– Workshop selfies of dromen tekenen tijdens Rabo Talent Festival in Theater Sneek
– Ontwikkelen en uitvoeren eindpresentatie Skriezenlân ihkv onderzoekend leerproject over de Grutto ‘Greidhoeke goes onderwijs’ met leerlingen en leerkrachten van OBS it Bynt in Winsum
– Lesbrief ‘Doorgeefverhalen’ voor leerkrachten basisonderwijs ihkv KH2018
2016
Project KipTok bij CBS de Bron in Bolsward
Lesbrief ‘Open’ Spandoeken voor leerkrachten basisonderwijs ihkv KH2018
’13-’16
Werkgroep project Doorgeefboek Warns: boek dat gedurende 3 jaar een rondgang maakte door de buurten van Warns en waaraan nagenoeg alle inwoners een bijdrage hebben geleverd (project i.h.k.v. 10 jarig jubileurm dorpscultuurhuis de Spylder)
2015

Verhalen uit de Wijk Oldegalileën & Bloemenbuurt in Leeuwarden; Kijk naar de wijk – door de bril van – Suze Loonstra-Overdijk
2014
Project KipTok, een onderzoek naar de toenemende hobbykippenstand in Warns
2013
Deelname workshop Atlas van Dichtbij, AtelierNL, natuurgebied de Alde Feanen.
‘12-’13
Redactielid De Spylder Spreekt: maandelijkse geluidsboodschap van inwoners van Warns via megafoons in de toren van dorpscultuurhuis de Spylder (project i.h.k.v. 10 jarig jubileum de Spylder)
’10-’13
Lid adviescommissie Brusplakken, provincie Fryslân
v.a. 2010
Div. cursussen tekenen / schilderen voor volwassenen en kinderen
2010
Expertmeeting t.b.v. verbouwing Meevaart, stadsdeel Zeeburg, Amsterdam
2009
Div. Gastcolleges voor middelbaar- en beroepsonderwijs n.a.v. de film Duckumentary 44.7ºN, 178.1ºE
2007
-Gastcollege Comenius College Leeuwarden; n.a.v. encyclopediertjes.
FLOSSymbiont; 2 oktober 2007. Opening van het kunstsymposium WIRSINDWOANDERS in Hamburg. Coordinatie / eindredactie.
2006
Gastdocent Friesland College.
Schoolproject CBS Eben Häezer Dokkum, ihkv ingebruikname nieuw schoolgebouw
2005-2006
Camerawerk voor de foto/videoserie Les Grandes Aventures d’Achmed, regie Patrick Gofre. Vertoond bij Qlub avonden van NP3 Groningen, Dokma Festival in Maribo, Slovenië,
Nonstop Filmfestival in Nürnberg (D) en het Noordelijk Film Festival in Leeuwarden (2005). IKFF Hamburg (2006).Gepresenteerd als project bij NP3 in Groningen, Buro Leeuwarden (2006) en Kunsteyssen in Alkmaar.
Gastdocent Friesland College; trajectbegeleiding ihkv werkervaringsopdracht
2005
FLOSSint; pilot avond over de grens op 7 oktober 2005 i.s.m. Kunstschule Klex in Oldenburg. Coordinatie, eindredactie.
2002-2005
FLOSS (VHDG) Podium voor kunstenaars en kunstliefhebbers in Leeuwarden en Groningen. Coördinatie, eindredactie en presentatie
Compilatie FLOSSavonden 2002-2003
Compilatie FLOSSavonden 2003-2004
Compilatie FLOSSavonden 2004-2005
Compilatie FLOSSavonden 2005-2006
1995-2004
Redactielid BoekWurk – Onder de vlag van St. Keunstwurk in Leeuwarden organiseerde BoekWurk exposities, projecten en lezingen waarbij het (kunstenaars)boek centraal stond.
v.a. 2004
Redactie P} uitgaven van kunstenaarsboeken en multiples in beperkte oplage. Redactie: C.P. Berbée, Marga Houtman, IJke Lichthart, Andrea Möller, Willem Winters.
2003
– Samenstellen en inrichten expositie Boekverzorging, i.s.m. R. Koster van St. Keunstwurk en de Openbare Bibliotheek Leeuwarden.
– Heldenkar bij lesprogramma Helden voor basisonderwijs (i.s.m. P. Gofre)
– Gastcollege Noordelijke Hogeschool Leeuwarden; over tijdelijke installaties.
2000-2002
Jurylid ter beoordeling van het bestverzorgde Fryske boek