Spot ON Klaver Fjouwer

SPOT ON Klaver Fjouwer

Spot ON!

Leerlingen van 14 Next Level basisscholen in Friesland hebben met het project SPOT ON! een duurzame ontdekkingstocht van de eigen leefomgeving gemaakt. Samen met kunstenaars hebben de leerlingen dit vertaald naar een kunstwerk. Deze kunstwerken zijn vanaf 10 december te bewonderen in de Blokhuispoort jeugdbieb in Leeuwarden.

Samenwerkende partijen SPOT ON!
Keunstwurk / KEK2 en Akte 2 / Spark the Movement / dbieb

Spot ON Klaver Fjouwer in Oudega

22 november 2019
Samen met beeldend kunstenaar Marga Houtman wordt de omgeving onder de loep genomen: Wat weten de leerlingen met elkaar over hun omgeving en daarna de opdracht voor ieder kind individueel; maak een tekening van jouw favoriete plekje in de omgeving en wat kun je daar doen?
Hier zijn mooie persoonlijke tekeningen uitgekomen die met elkaar al een goede indruk geven van de omgeving!

Spot ON Klaver Fjouwer Spot ON Klaver FjouwerSpot ON Klaver FjouwerSpot ON Klaver FjouwerSpot ON Klaver FjouwerSpot ON Klaver FjouwerSpot ON Klaver FjouwerSPOT ON Klaver FjouwerSPOT ON Klaver FjouwerSpot ON Klaver Fjouwer Spot ON Klaver Fjouwer Spot ON Klaver Fjouwer Spot ON Klaver Fjouwer Spot ON Klaver Fjouwer Spot ON Klaver Fjouwer Spot ON Klaver FjouwerSpot ON Klaver FjouwerSpot ON Klaver FjouwerSpot ON Klaver FjouwerSpot ON Klaver FjouwerSpot ON Klaver FjouwerSpot ON Klaver FjouwerSpot ON Klaver FjouwerSpot ON Klaver FjouwerSpot ON Klaver FjouwerSpot ON Klaver FjouwerSpot ON Klaver FjouwerSpot ON Klaver Fjouwer

27 november
Groep 4/5 maakt een presentatie voor de Blokhuispoort.
De vier blaadjes van het logo van Klaver Fjouwer staan voor de 4 gemeenschappen die in deze school bij elkaar komen: Oudega, Idzega, Gaastmeer en Sandfirden. Mooi om deze klaverviervorm te gebruiken bij het Spot ON onderzoek! Voor de presentatie in de Blokhuispoort wordt uitgegaan van het getekende favoriete plekje van de leerlingen.
Er worden gedichten gemaakt en vandaag gaan de kinderen elkaar portretteren!SPOT ON Klaver FjouwerSPOT ON Klaver FjouwerSPOT ON Klaver FjouwerSPOT ON Klaver Fjouwer
SPOT ON Klaver Fjouwer
Na afloop worden de resultaten bekeken en besproken.
Prachtige resultaten!

Daarna wordt de klas in tweeën gesplitst, een groep werkt de tekeningen van de favoriete plekjes uit tot een boekrol.
De andere groep maakt klaverviervormen; SPOT ON Klaver FjouwerSPOT ON Klaver Fjouwer
..eerst mbv een sjabloon de vorm uittekenen, dan uitknippen..
SPOT ON Klaver FjouwerSPOT ON Klaver Fjouwer
.. en vervolgens bij elkaar plakken.

SPOT ON Klaver Fjouwer
Aan het eind van de ochtend is er een prachtige boekrol, een mooie serie klaverviervormen en de onderzoeksvragen zijn mooi gepresenteerd!
SPOT ON Klaver Fjouwer
SPOT ON Klaver FjouwerSPOT ON Klaver FjouwerSPOT ON Klaver Fjouwer


Schoolprojecten en workshops
Als cultuuraanbieder binnen het primair onderwijs in Súdwest Fryslân heeft Marga Houtman een aantal uitgewerkte workshops die in overleg klassikaal, schoolbreed, of naschools kunnen worden uitgevoerd. Deze zijn ook geschikt voor het speciaal onderwijs.

Daarnaast is het mogelijk samen met Marga een passend schoolproject te ontwikkelen a.d.h.v. een techniek, een thema of een aan de maatschappij gerelateerd onderwerp als natuur of milieu. Hierbij nemen onderzoekend leren en talentontwikkeling een belangrijke plaats in. Meer info: Cultuurnetwerk Súdwest Fryslân / Akte2

Fotografie: M. Houtman