Biblioboom

Installatie bij Mythe van de Natuur in het Drents Friese Wold, 2012

Biblioboom bestaat uit een band van boeken rondom een boom. De titels op de boekruggen vertellen met elkaar het verhaal van de boom zelf, vanuit zijn belevingswereld, de omgeving waarin hij staat, de natuur waarvan hij deel uitmaakt en zijn relatie tot de mens.

Installatie Biblioboom bij Mythe van de Natuur, Drents Friese Wold 2012

Boektitels:

Mijn weg naar het licht – Hier ben ik – Wachten op de zon – Het levende bos – Waaiende bomen – Het lied van de merels – Dansende vlinder – De seizoenen – In de ban van het leven – Oude reuzen – Generaties – Mijn bos – De roep van de uil – Boven de boomgrens – De wilde ganzen – De eeuwige drift – Ik dacht dat het altijd zo blijven zou

En wat er toen gebeurde – Dag des oordeels – De boswachter – De man met de twee gezichten – Als heer en meester – Vandaag de kettingzaag – Plek des onheils – De gedoemden – Een verre neef – Geen pardon – In koelen bloede – De lege plaats – Te laat

Zoeken naar een antwoord – Met stijgende verbazing – De natuur Mensenwerk Natuur: uitbuiting of respect? – Nu weet ik het – Mijn leven in uw hand – Een zonderlinge wereld

Maar – Het einde een begin – Van hout maakt men papier – Omgang met boeken – Kringloop – Een schrale troost – De weg naar huis – Bestemming bereikt – De cirkel rond – Dat gevoel van thuis – De boekenboom – En eeuwig zingen de bossen

biblioboomschetsboombekijken