Schoolprojecten

Februari 2019
DRUKTEMAKERS workshops grafische technieken op OBS de Wyken in Sneek.


Met Valentijnsdag in het vooruitzicht gingen de groepen 3 t/m 5 aan de slag met monoprints en maakten de groepen 6 t/m 8 linosnedes.
Prachtige werkstukken en blij met al dat talent!
Klik hier voor meer foto’s


Voorjaar 2017
DOORGEEFVERHALEN
in de gemeente Sudwest Fryslân i.h.k.v. KH2018
Doorgeefverhalen zijn verhalen van kinderen die zich afspelen ergens op het traject tussen huis en school; grote of kleine verhalen, waargebeurd of gefantaseerd, mooi, verdrietig of spannend … verhalen van kinderen van nú: waard om doorgegeven te worden!

Voor dit project maakten Frank Belt (verhalenverteller), Marga Houtman (beeldend kunstenaar) en Kate Schlingemann (schrijver/dichter) een lesbrief voor leerkrachten van de verschillende groepen van het basisonderwijs om kinderen te laten zien hoe je verhalen kunt bedenken en creatief kunt verbeelden.

De resultaten werden op 6 juni jl. gepresenteerd in de vorm van een pop-up museum tijdens het Rabo Talent Festival in Theater Sneek.

    (foto’s Redmer Bax)
Hier een paar getekende verhalen:
     
(klik hier voor meer afb)

Op 6 juni konden kinderen naast het podium ook hun talenten tonen bij diverse workshops
  (foto Redmer Bax)
zoals verhalenvertellen met Frank Belt..

  (foto Redmer Bax)
.. en selfies of dromen tekenen bij Marga Houtman


schoolprojecten
schoolprojecten
schoolprojecten
schoolprojecten
(klik hier voor meer afb)

Dit project is georganiseerd vanuit Akte2Skriezenlân mei 2017

OBS it Bynt in Winsum dook met het project Greidhoeke goes onderweis de afgelopen tijden in de wereld van de grutto . Inmiddels weten ze héél veel over deze weidevogel en hebben ze als kunstproject de binnenruimte van de school omgebouwd tot waar (be)leefgebied van de grutto!

(klik hier voor een uitgebreid verslag)
Kijk ook bij Akte2CULTUURAANBIEDER PRIMAIR ONDERWIJS
(Schooljaar 2017-2018)

Marga Houtman is als beeldend kunstenaar verbonden aan Cultuurmenu Sudwest Fryslan. Als cultuuraanbieder via Akte2 ontwikkelt zij schoolprojecten voor het primair onderwijs.
Ook in het aankomend schooljaar ’17/’18 staan er weer leuke en leerzame workshops  in de brochure, deze keer onder de titel: Tekenen, joepie!
Scholen kunnen hierbij kiezen voor het project KipTok, Encyclopediertjes, of buiten tekenen

schoolprojectenSchoolproject KipTok
(Schooljaar 2016-2017)

Samen met haar marionetkip Tok neemt Marga Houtman de kinderen mee in de wereld van de kip; van de kip als huisdier tot een reuzenkip, de Gallus Giganteus, die nog ergens op een onbewoond eiland schijnt te leven. In de les wordt onderzocht, getekend en samengewerkt.
schoolprojecten
 
 schoolprojecten  schoolprojecten

KipTok bij CBS de Bron in Bolsward

schoolprojecten schoolprojecten   schoolprojecten   schoolprojecten

schoolprojecten Meer over het hoe en wat van KipTok


Schoolproject Kunstenaarsboeken
(Schooljaar 2016-2017)

Een boek kun je opendoen en doorbladeren; op de bladzijden staat tekst en soms zijn er ook plaatjes. Een boek kun je lezen. Maar een boek dat aan een touw hangt met bladzijden van zink, of een houten boek met op elke bladzijde een uitgesneden boterham; is dat nog een boek?
In de klas worden de grenzen van het boek onderzocht en uitgewerkt.

schoolprojecten

Meer over de kunstenaarsboeken van Marga Houtman


Voorjaar/zomer 2016
Schoolproject OPEN in de gemeente Sudwest Fryslân KH2018

I.h.k.v. Kulturele Haêdsted 2018 zijn vanuit Akte2 lesbrieven ontwikkeld voor leerkrachten van het basisonderwijs om samen met de leerlingen een ontwerp te maken voor een spandoek waarbij het woord OPEN het uitgangspunt is. OPEN kan hierbij gezien worden worden als een doekje opendoen over de eigen omgeving, de omgeving waarin de school staat. Lambert Fortuin en Kate Schlingemann ontwikkelden een lesbrief voor de onder- en middenbouw en Marga Houtman maakte een lesbrief voor de bovenbouw.
Bij elke school wordt een ontwerp gekozen en afgedrukt op doek en krijgt een mooie plek bij de school. (Zie op de site van Akte2)


2006

Schoolproject i.s.m. leerlingen van de CBS Eben Häezer in Dokkum, ter gelegenheid van het nieuwe schoolgebouw (2006)

digitale print, wandcollage, schoolproject

Wandcollage met portretten van alle leerlingen

Voor dit project maakten alle 153 leerlingen een geschilderd zelfportret op een gekleurd vel A4, waarbij gekozen kon worden voor een koele kleur (blauw of groen) of een warme kleur (rood, oranje of geel). Er is geschilderd met zwart, wit en de kleur van de ondergrond. De zo ontstane afbeeldingen zijn vervolgens gedigitaliseerd en tot een compositie samengesteld waarbij de portretten in rood, oranje en geel de beginletters van de naam van de school vormen en de blauwe en groene portretten de restvorm van de afbeelding.

digitale print, wandcollage, schoolproject digitale print, wandcollage, schoolproject

Print op vrachtwagendoek in metalen framewerk (afm. 190 x 220 cm)


2005
wandschilderingen decoratiewerk

Gastdocent Friesland College; trajectbegeleiding van een groep leerlingen bij het – als werkervaringsopdracht – beschilderen van een gevel bij een revalidatiecentrum in Beetsterzwaag


2003
Heldenkar bij het lesprogramma ‘Helden’
voor het basisonderwijs in Friesland (i.s.m. Patrick Gofre)
heldenkar, educatief project, schoolproject
In dit rijdend podium een selectie (voor)leesboeken over helden, een lesbrief met gerichte opdrachten en 2  videofilms waarin kinderen vertellen over (hun) helden.
Opdrachtgever St. Keunstwurk