Schoolprojecten

Schoolprojecten en gastcolleges


Primair onderwijs

Marga Houtman is als beeldend kunstenaar verbonden aan Cultuurmenu Sudwest Fryslan. Als cultuuraanbieder ontwikkelt zij schoolprojecten voor het primair onderwijs. Ook in het aankomend schooljaar zij er weer 2 leuke en leerzame workshops:

schoolprojecten
Schoolproject KipTok
Samen met haar marionetkip Tok neemt Marga Houtman de kinderen mee in de wereld van de kip; van de kip als huisdier tot een reuzenkip, de Gallus Giganteus, die nog ergens op een onbewoond eiland schijnt te leven. In de les wordt onderzocht, getekend en samengewerkt. Onlangs was KipTok bij CBS de Bron in Bolsward!

schoolprojecten  schoolprojecten  schoolprojecten  schoolprojecten schoolprojecten   schoolprojecten   schoolprojecten

  schoolprojecten Meer over het hoe en wat van KipTok


Schoolproject Kunstenaarsboeken
Een boek kun je opendoen en doorbladeren; op de bladzijden staat tekst en soms zijn er ook plaatjes. Een boek kun je lezen. Maar een boek dat aan een touw hangt met bladzijden van zink, of een houten boek met op elke bladzijde een uitgesneden boterham; is dat nog een boek?
In de klas worden de grenzen van het boek onderzocht en uitgewerkt.

schoolprojecten

Meer over de kunstenaarsboeken van Marga Houtman


Schoolproject OPEN in de gemeente Sudwest Fryslan voorjaar/zomer 2016

I.h.k.v. Kulturele Haêdsted 2018 zijn vanuit Akte2 lesbrieven ontwikkeld voor leerkrachten van het basisonderwijs om samen met de leerlingen een ontwerp te maken voor een spandoek waarbij het woord OPEN het uitgangspunt is. OPEN kan hierbij gezien worden worden als een doekje opendoen over de eigen omgeving, de omgeving waarin de school staat. Lambert Fortuin en Kate Schlingemann ontwikkelden een lesbrief voor de onder- en middenbouw en Marga Houtman maakte een lesbrief voor de bovenbouw.
Bij elke school wordt een ontwerp gekozen en afgedrukt op doek en krijgt een mooie plek bij de school. (Zie op de site van Akte2)


 

Schoolproject i.s.m. leerlingen van de CBS Eben Häezer in Dokkum, ter gelegenheid van het nieuwe schoolgebouw (2006)

digitale print, wandcollage, schoolproject

Wandcollage met portretten van alle leerlingen

Voor dit project maakten alle 153 leerlingen een geschilderd zelfportret op een gekleurd vel A4, waarbij gekozen kon worden voor een koele kleur (blauw of groen) of een warme kleur (rood, oranje of geel). Er is geschilderd met zwart, wit en de kleur van de ondergrond. De zo ontstane afbeeldingen zijn vervolgens gedigitaliseerd en tot een compositie samengesteld waarbij de portretten in rood, oranje en geel de beginletters van de naam van de school vormen en de blauwe en groene portretten de restvorm van de afbeelding.

digitale print, wandcollage, schoolproject digitale print, wandcollage, schoolproject

Print op vrachtwagendoek in metalen framewerk (afm. 190 x 220 cm)wandschilderingen decoratiewerk

Gastdocent Friesland College; trajectbegeleiding van een groep leerlingen bij het – als werkervaringsopdracht – beschilderen van een gevel bij een revalidatiecentrum in Beetsterzwaag (2005)


Heldenkar bij het lesprogramma ‘Helden’ voor het basisonderwijs in Friesland (i.s.m. Patrick Gofre)
heldenkar, educatief project, schoolproject
In dit rijdend podium een selectie (voor)leesboeken over helden, een lesbrief met gerichte opdrachten en 2  videofilms waarin kinderen vertellen over (hun) helden. Opdrachtgever St. Keunstwurk 2003