De Spylder Spreekt

Project i.h.k.v. 10 jaar Dorpscultuurhuis De Spylder in Warns (2012-2013): Iedere 3e zaterdag van de maand om 11.30 uur een geluidsboodschap van inwoners van Warns via luidsprekers in de kerktoren van De Spylder

Redactie: Patrick Gofre, Marga Houtman, Johan Overzet, Willem Prins, Babs Wijnstra

Spylderspreekt15-09-'12
spylderspreekt20-10-'12
spylderspreekt17-11-'12
spylderspreekt15-12-'12
spylderspreekt19-01-'13
spylderspreekt16-02-'13
spylderspreekt16-03-'13spylderspreekt20-04-'13
spylderspreekt18-05-'13 spylderspreekt19-06-'13