Schierstins Veenwouden

Permanente tentoonstelling Ljocht & Skaad (1999-2014) in cultureel bezoekerscentrum de Schierstins in Veenwouden. Een tentoonstelling over de geschiedenis van de middeleeuwse bouwkunst in Noord-oost Friesland en de regionale ontwikkelings-geschiedenis van Veenwouden en omgeving.
(Samenstelling, vormgeving, inrichting en coördinatie uitvoering)

Fotografie: Patrick Gofre

kerkenn.o.fryslan

Bijzondere kerken in Noord-oost Fryslân uitgelicht met enkele details: Hoogebeintum; hoogste terp van Fryslân met rouwborden. Hantumhuizen met prachtige gewelfschilderingen. Stiens met een altaarstuk als voetveeg en een voormalige doorgang naar de zijbeuk. Anjum met een hûnegat en een sacramentshuisje. Bergum met hagioscoop en siermetselwerk.

eppozerk
Betreedt een bezoeker de expositieruimte dan lichten langzaam de achterwand en de grafzerk op de voorgrond op. Tegelijkertijd klinkt Gregoriaans gezang. De schildering op de wand toont een deel van de muren van de kerk van Rinsumageest waar de sporen van de bouwgeschiedenis duidelijk zichtbaar zijn. De zerk op de voorgrond toont Eppo van Tjaarda.
kijkkasten
In de duistere ruimte staan aan weerszijden kasten met vondsten uit de middeleeuwen.
Schierstins 4

Schedel gevonden op het terrein waar ooit Klooster Klaarkamp heeft gestaan.Schierstins 5
Reliëftegels (ca 1300); links met afbeelding van de kuise Susanna met de boeven, en rechts met afbeelding van twee dieren onder een (levens)boom.Schierstins 7
Pijpaarden beeldje van Maria (15e/16e eeuw) Klooster Mariëngaarde

stinszenfloraruimte
Ruimte waarin Stinzenflora wordt uitgelicht


Doorbladerboek vanaf het plafond met afbeeldingen van het Kloosterpad